Site Overlay

Termeni si Conditii

Politica de confidențialitate

Informaţii generale

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării website-ului https://turismvaliug.ro/

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 • Dacă sunteți vizitator al Site-ului, GASTHAUS GRIDESHTI va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.
 • Cookie-uri specifice unei sesiunicare stochează un indicator care îi permite utilizatorului să treacă de la o pagină la alta a site-ului fără să fie nevoie să se autentifice de fiecare dată (deci reține faptul că utilizatorul s-a identificat). Aceste Cookie-uri sunt șterse automat în momentul în care se închide browserul.
 • Cookie-uri permanente sau stocate– sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browserului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului, în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator pe o perioada de maxim 30 zile. Pe lângă informațiile de autentificare, cookie-urile permanente pot reține și detalii referitoare la Gasthaus Grideshti și produsele adăugate în coșul de cumpărături.
 • Cookie-uri „third-party” care sunt generate de Google Analytics, Facebook, sistemele de afiliere sau alte platforme de acest tip, dar care se conformează Regulamentului general de protecție a datelor.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, GASTHAUS GRIDESHTI prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de GASTHAUS GRIDESHTI, prin intermediul Site-ului.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
  Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 • Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dumneavoastră oferită pe Site.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al GASTHAUS GRIDESHTI de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

 • Ca principiu, GASTHAUS GRIDESHTI va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
 • Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, GASTHAUS GRIDESHTI va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de GASTHAUS GRIDESHTI pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, GASTHAUS GRIDESHTI poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină GASTHAUS GRIDESHTI în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către GASTHAUS GRIDESHTI prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

 • Datele cu caracter personal furnizate către GASTHAUS GRIDESHTI pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către GASTHAUS GRIDESHTI, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea GASTHAUS GRIDESHTI cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către GASTHAUS GRIDESHTI a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, GASTHAUS GRIDESHTI să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de GASTHAUS GRIDESHTI către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al GASTHAUS GRIDESHTI sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care GASTHAUS GRIDESHTI poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: pensiune@turismvaliug.ro.

Politică privind fișierele cookies

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor website-ului GASTHAUS GRIDESHTI. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestui website cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către GASTHAUS GRIDESHTI în contextul navigării utilizatorilor pe acest website.

Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome).

Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din două părți: numele cookie-ului și conținutul sau valoarea cookie-ului.

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestui website?

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestui website o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării acestui website, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată acest website către GASTHAUS GRIDESHTI, în calitate de deținător al acestui website;
 • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestui website, în funcție de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează acest website, GASTHAUS GRIDESHTI poate adopta măsuri pentru ca acest website să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestui website, precum:

 • limba în care este vizualizată o pagină de internet;
 • moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife;
 • facilitarea accesului în contul utilizatorilor;
 • postarea comentariilor pe site.

Care este durata de viață a cookie-urilor?

Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.

Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către GASTHAUS GRIDESHTI, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).

Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate disponibilă pe acest website.

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți: Google Analytics, Facebook, Instagram

Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestui website?

Prin utilizarea/vizitarea website-ului pot fi plasate următoarele cookie-uri:

 • Cookie-uri de performanță a website-ului;
 • Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
 • Cookie-uri pentru geotargetting;
 • Cookie-uri de înregistrare;
 • Cookie-uri pentru publicitate;
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;

Cookie-uri de performanță

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestui website, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a website-ului nu mai este necesară.

Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al website-ului a mai vizitat/utilizat acest website anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului website-ului. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opțiunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicității online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informații despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. acest website recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe acest website este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe acest website este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face acest website dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.

Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestui website, vă rugăm să vă adresați la: pensiune@turismvaliug.ro

Protecția datelor cu caracter personal

Informaţii generale

GASTHAUS GRIDESHTI S.R.L. respecta cu strictete confidentialitatea datelor clientilor sai. De asemenea, ne angajam sa nu transmitem datele clientilor nostri catre terti ci sa le folosim doar in scopul in care acestea au fost colectate:

 • pentru efectuarea comenzii (livrare, facturare);
 • pentru informatii comerciale periodice( valabil doar pentru clientii care au optat pentru acest lucru prin abonarea la newsletter)

Datele colectate de noi sunt: nume, adresa, adresa de email si nr de telefon.

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

GASTHAUS GRIDESHTI S.R.L. respecta legislatia in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, GASTHAUS GRIDESHTI S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopurile colectarii datelor este: livrarea si facturarea produselor comandate si comunicarea de informatii comerciale ( valabil doar pentru clientii care au optat pentru acest lucru prin abonarea la newsletter)

Modalitati de colectare a datelor personale

 • Sectiunea Creare cont client
 • Sectiunea Comenzi
 • Sectiunea Formular de contact
 • Sectiunea Abonare la newsletter
 • Sectiunea email (in cazul comenzilor pe email)

Prin completarea datelor personale in aceste sectiuni clientul accespta ca datele sale sa fie inclusa in baza de date a GASTHAUS GRIDESHTI S.R.L. si sa fie folosite doar in scopurile prevazute la Pct.1.

Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate

Dreptul de a va modifica datele detinute de GASTHAUS GRIDESHTI S.R.L.

GASTHAUS GRIDESHTI S.R.L. ofera utilizatorilor dreptul de a modifica sau sterge datele furnizate pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate cu confirmare de primire pe adresa noastra:

Grindesti, Strada nr. 2,

Valiug, jud.Caras-Severin

Telefon: + 40774.567.600
Email: pensiune@turismvaliug.ro

Pentru protejarea datelor dumneavoastra s-a numit o persoana responsabila cu acest lucru. Verificati mai jos decizia de numire:

Click aici pentru a vizualiza decizia de numire

Prin citirea acestui Document ati luat la cunostiinta faptul ca va sunt garantate urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare ( dreptul de a afla ce date va sunt procesate);
 • Dreptul de acces la datele dumneavoastra( dreptul de a consulta si accesa datele dumneavoastra);
 • Dreptul de rectificare a datelor;
 • Dreptul de stergere a datelor personale;
 • Dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale;
 • Dreptul de a retrage consimtamantul acordat pentru prelucrarea lor;
 • Dreptul de a va adresa justitie in cazul incalcarii drepturilor garantate prin Regulamentul 679/2016.

Exceptii de la stergerea datelor personale

 • Aveti o comanda in derulare pe site-ul nostru;
 • Daca aveti achizitionate produse cu certificat de garantie, vom pastra datele dumneavoastra pana la expirarea garantiei;
 • Daca ati efectuat o achizitie vom pastra datele dumneavoastra in legatura cu tranzactia( factura) conform legislatiei de contabilitate.

In caz de compromitere a securitatii datelor personale colectate de firma GASTHAUS GRIDESHTI S.R.L. se dispun urmatoarele actiuni:

 • Notificarea Autoritarii nationale de Supraveghere si Protectie a Datelor cu caracter Personal Romania in termen de maxin 24 de ore de la data luarii la cunostiinta a incidentului;
 • Notificarea personaleor de la care s-au colectat datele, explicarea situatiei si recomandarile specifice pentru pastrarea securitatii conturilor( schimbarea parolelor, etc)
 • Evaluarea consecintelor potentiale si elaborarea unor masuri specific
 • Suplimentarea, la nevoie, a masurilor de securitate.

Modificarile aduse ulterior acestor prevederi, daca va fi cazul, vor fi publicate in aceasta pagina. Pentru orice alte intrebari cu privire la politica noastra de confidentialitate va rugam sa ne contactati:

OFERTA GASTHAUS GRINDESHTI

CAMERE

Pensiunea Gasthaus Grindeshti dispune în prezent de 8 camere de 2 locuri identice avad suprafață de 15 m pătrați si 2 camere (NU apartamente) de 4 locuri.
Patru din cele 8 camere sunt la etajul 1 dintre care 2 sunt cu balcon, iar celelalte 4 la etajul 2, una singura fiind cu balcon.Toate camerele au priveliștea orientata către lac, sunt dotate cu baie proprie; televizor, internet, birou cu scaun, 2 paturi unite si prinse intre ele astfel ca nu se deplaseaza, chiar si saltelele între ele astfel încât se poate clasa ca matrimonial, minibar.

In toate camerele se regăsește într-o mapă regulamentul de ordine interioara atât al pensiunii cat și a zonei de agrement și alte informații utile. Accesul în camere se face pe baza de cartela, la fel și pornirea curentului tot cu ajutorul acesteia.

Camerele de 4 locuri sunt amplasate la mansarda, nu au priveliste inspre lac doar geamuri de acoperis (Veluxuri). Paturile sunt 2 supraetajate si 2 din ele puse cap la cap (una in prelungirea celeilalte). Amplasamentul paturilor se regaseste sub aceasta forma datorita spatiului, care doar asa a permis, si nu se pot deplasa de la locul lor, sunt fixe.

 

RESTAURANT SI BAR

 

Restaurantul cu meniu a la carte ofera posibilitatea turistilor sa serveasca toate mesele la Gasthaus Grindeshti, prin urmare nu este permis cu produse aduse din exterior (nici alimente nici bautura), in caz contrar se poate suspenda sejurul, fara ca suma trimisa pe post de avans sa fie restituita.

Micul dejun este inclus in costul cazarii, si este sub forma de bufet suedez.

 

POLITICA DE REZERVARI:

Rezervarile la Gasthaus Grindeshti se fac in baza unui avans trimis (50% din valoarea totala a rezervarii). Odata ce camerele, tipul de camera si numarul acestora sunt selectate corect, prin apasarea butonului continua/mergi mai departe website-ul va afisa suma pe care va trebui sa o achitati pe post de avans si ulterior veti primi un email cu confirmarea rezervarii impreuna cu toate detaliile pentru care ati optat.

In ziua sosirii in locatie, check in se face incepand cu ora 15:00 iar check out in ziua plecarii la ora 11:00 cel tarziu.

Camerele cu balcon revin turistilor in ordinea sosirii in locatie (nu se poate prerezerva camera cu balcon de dinainte.

POLITICA DE ANULARE

Speram sa nu ajungem niciodata in aceasta situatie, dar daca totusi este nevoie, anularea unei rezervari se poate face gratuit cu pana la 14 zile inaintea sosirii in locatie.

Daca anularea se face in intervalul de 14 zile inainte de sosirea in locatie, avansul trimis se va pierde integral.

 

Copyright © 2021 Gasthaus Grindeshti. All Rights Reserved. Termeni si Conditii | Catch Vogue by Catch Themes